بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘آقا داوود’

گزارشی از اولین پیتزا فروشی ایران

۳۰ خرداد ۱۳۹۱ ۱ دیدگاه

همه چیز از یک گزارش شروع شد. یک گزارش جالب از اولین پیتزا فروشی ایران که “پیتزا داوود” نام داشت. همین لقب اولین باعث شد که توجه من به آن جلب شود. بعد از یک جستجوی کوچک دیدم که بله، این پیتزا فروشی در ویکیپدیا هم صفحه مخصوص داشته و خلاصه برو بیایی دارد. نام پیتزا داوود در ذهنم مانده بود و تعریف‌های خوب و بد اطرافیان را شنیده بودم تا اینکه یک روز در مترو، یادم افتاد که نزدیک به این پیتزا فروشی هستم. گوشی را در آوردم و آدرس آن را گوگل کردم و خوشبختانه خیلی سریع پیدا کردم. ایستگاه حسن آباد پیدا شدم و به سمت پلِ حافظ رفتم و از اطرافیان آنجا، آدرس خیابان “نوفل لوشاتو” را پرسیدم. اگر دروغ نباشد، وسط گفتنِ این نام، چند بار هنگ کردم، به طوری که می‌گفتم آقا ببخشید خیابان “نوفل نوشاتو” کجاست؟ بعد می‌گفت نوفل لوشاتو رو می‌گی؟ برو بالاتر. باز رفتم بالاتر از پُل که ناگهان چشم‌م به خیابان نوفل لوشاتو خورد.

پیتزا داوود

ادامه ی نوشته